SundhedsTeam > Uddannelser

Uddannelser

 

Uddannelser i udlandet her


 

Den Sociale Højskole:

Efteruddannelse på misbrugsområdet i 2009

 

I 2008 har DSH afholdt en række kurser for sagsbehandlere på misbrugsområdet og i 2009 følges op med to diplomkurser og et supervisionsforløb, der alle er målrettet medarbejdere, der arbejder inden for misbrugsområdet.

 

Socialt arbejde med misbrugere - teoretiske perspektiver
• Misbrug og afhængighed – og deres følgevirkninger for individ og samfund
• Aktuelle, politiske og juridiske betingelser og for misbrugsbehandling i Danmark
• Udviklingstendenser inden for misbrug og behandling – herunder unge og misbrug
• Koordinering og samarbejde – muligheder og dilemmaer
• Marginaliserings-, integrations- og udstødningsprocesser
• Magtperspektiver i sagsbehandling og behandlingsarbejdet

Tid: Marts-juni 2009
OBS tiden er overskredet: Ansøgningsfrist: 1. februar 2009 kontakt evt. Diplomsekretæren for yderligere oplysninger

 

Metoder i socialt arbejde med misbrugere
• Forskellige behandlingsmodeller og - ideologier
• Behandlingssystemet i Danmark – herunder koordinering mellem sektorer.
• Samtale og kommunikation med misbrugere.
• Forebyggelse

Tid: september-november 2009
Ansøgningsfrist: 1.august 2009

Læs mere her

 

Hent tilmeldingsskema her

 

Supervisionsforløb på misbrugsområdet - netværksgrupper

DSH tilbyder en supervisionsrække med tematiseringer, der knytter an til det sociale arbejde med misbrugere.

 

Supervisionsrækken vil kunne tilpasses arbejdspladsernes individuelle ønsker og behov. Supervisorer er undervisere på DsH-K og har praksiserfaring som behandlere på misbrugsområdet.

Startdato: efter aftale

Yderligere kontaktoplysninger her

 


 

Efteruddannelse af sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet til alle regioner i løbet af efteråret 2008.

 

Formålet med efteruddannelsen er at sikre, at mennesker med stofmisbrug i højere grad får en faglig velfunderet, sammenhængende og juridisk korrekt sagsbehandling.

 

Uddannelsen er et led i den samlede kvalitetsløftsindsats på stofmisbrugsområdet. Sagsbehandlere på stofmisbrugsområdet får her mulighed for i løbet af efteråret 2008 at deltage i et efteruddannelsesforløb og blive opdateret med den nyeste relevante viden på misbrugsområdet.

 

Fokuspunkter for efteruddannelsen:

 

Anvende den relevante lovgivning.
Identificere problemstillinger og behov hos målgruppen.

 

Arbejde målrettet og realistisk med misbrugerens problematikker og behov.

Matche misbrugerens behov med forskellige behandlingsmetoder og -redskaber.

 

Anvende sagsstandarder i tilrettelæggelse af arbejdet med misbrugerne og anvende de lokale muligheder.

 

Læs mere om uddannelsen her 
Tilmelding
her  

 


 

Fra Udsat Til Ansat!


Der er god mening i at rekruttere socialt udsatte som hjemløse, tidligere narkomaner, sindslidende og traumatiserede flygtning til arbejdspladsen:

Udsatte kan udvikle sig til særligt loyale medarbejdere
Vellykket rekruttering giver stolthed og glæde hos den enkelte i virksomheden
Rummelighed betyder øget tryghed blandt de øvrige medarbejdere
Rekrutteringen giver spændende udfordringer til ledelse og medarbejdere
Udsatte kan løse opgaver, som ellers ikke løses
Socialt ansvar giver et godt image med vægt bag ordene
Rekrutteringen er lig med en aktiv og ansvarlig rolle i lokalsamfundet

Tilknytningen til arbejdspladsen giver også stor mening for den udsatte, der bliver en aktiv del af et fællesskab.
 

Projektet tilbyder gratis kurser som kan målrettes hver enkelt virksomhed og som, giver coaching, værktøjer og viden.

 

Læs mere på Fra Udsat Til Ansat!

 


 

FILIPINE - Sindslidende med behandlingsdom

Ny efteruddannelse for faggrupper der arbejder med sindslidende med behandlingsdom.

 

Efteruddannelsen har et tværsektorielt sigte og henvender sig til ansatte i behandlingssystemet, det sociale system og retssystemet.

Undervisningsforløbet varer 5 dage og efterfølgende etableres der netværksgrupper og følgegrupper.

 

Formålet med FILIPINE er at give faggrupper på tværs af sektorer mulighed for at udvikle kompetencer, viden og metoder til at intensivere indsatsen over for psykisk syge, der begår kriminalitet.

 

Læs mere her.

 


Masterprogram i missbruks- och beroendevård


Syftet med utbildningen är att studenten ska utveckla fördjupad kunskap och kompetens för ett kvalificerat arbete inom nordisk missbruks- och beroendevård samt förbereda sig för forskning inom fältet.

 

Därutöver syftar utbildningen till att genom integration av kunskap från flera praxisfält lägga en grund för en tvärprofessionell och helhetsorienterad missbruks- och beroendevård i ett nordiskt perspektiv.

 

Du som har arbetat länge inom området men inte uppfyller de formella akademiska kraven kan få din förmåga att tillgodogöra dig utbildningen prövad, genom att åberopa din reella kompetens. Denna ska vara dokumenterad.


Læs mere her

 

Undervisningsplan her

 

Se også "Dual Diagnosis Distance Learning Courses" her


Grunduddannelse for alkoholbehandlere i offentlig ambulant alkoholbehandling


Gennem uddannelsen får du:

· Afklaring af egne holdninger
· En grundlæggende faglig viden om alkoholområdet
· Et overblik over alkoholbehandlingen i Danmark efter kommunalreformen
· Indsigt og træning i evidensbaserede behandlingsmetoder
· Mulighed for at danne netværk med kolleger fra hele landet

 

Grunduddannelsen henvender sig til nyansatte alkoholbehandlere med minimum en mellemlang videregående uddannelse eller tilsvarende, indenfor det socialfaglige, pædagogiske eller sundhedsfaglige område ansat i den offentlige ambulante alkoholbehandling.

Uddannelsen er i 6 moduler; Hold AC i foråret 2009 og Hold AD i efteråret 2009.

Læs mere her

Hent materiale her

 


Lederkursus for ledere af offentlig ambulant alkoholbehandling

Parallelt med efteruddannelseskurserne for alkoholbehandlere, afholdes et 3 dages internat-kursus for ledere af ambulant alkoholbehandling.
 
På kursusdagene tilbydes en kort gennemgang af den aktuelle viden på området, herunder


· Opdatering af de nyeste tal
· Juraen på området
· Diskussion og præcision af hvad alkoholbehandling er (og ikke er - dvs. afgrænsning i forhold til social støtte o.lign.)
· Opdatering af den nyeste viden på området (farmakologisk behandling, viden om psykiatri, opdatering på mtv-rapporten, visitation til døgn etc.) samt
· Økonomien i alkoholbehandlingen (nationalt, kommunalt og lokalt).

 

Læs mere her

Hent indbydelse her

 


Kongens nytorv

 

SundhedsTeam, Københavns Kommune

 

Sundholmsvej 18

2300 København S

FAX: 33 17 67 27

Der er ikke bemandet telefon på kontoret.

SundhedsTeams leder, Henrik Thiesen, kan kontaktes på email: alkodoktor@dadlnet.dk eller GG63@sof.kk.dk

 

SundhedsTeam findes på Facebook her

 

Hent vejviser til kontoret på Sundholm her.

 

SundhedsTeams sygeplejersker kan kontaktes på følgende numre

 

27 64 81 00

27 64 84 00

27 64 82 00

27 64 83 00

 

Alle sygeplejersker modtager opkald fra et hvilket som helst sted i byen.

 

SundhedsTeam´s arbejdstid er på hverdage 8-16 men der kan altid lægges besked på de nævnte telefonnumre, også udenfor normal arbejdstid.

 

 

Christianshavn og city

 


 

Københavns Kommunes øvrige hjemløsetilbud se her 

 


 

Kontakt
Kontakt SundhedsTeam
Hvor går jeg hen?
Se hvor du kan gå hen og få varmen, et måltid mad og en seng at sove i
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Læs om hvad SundhedsTeam kan gøre for dig
Nyheder fra nær og fjern
Læs her
Møder og konferencer
Læs om møder i ind- og udland