SundhedsTeam > Rapporter

Rapporter

(opdateret 1. april 2013 )

 

Masterprojekt:

De Professionelle Hjemløse

- Hjemløses Adfærd og selvopfattelse i et samfundsmæssigt perspektiv

 

Lene Tanderup, sygeplejerske i SundhedsTeam,, har gennemført en Europæisk Master i Narkotika- og Alkoholindsatser ved Aarhus Universitet

 

Formålet med opgaven er at bidrage til forskningen med en beskrivelse af de hjemløses livsopfattelse, en beskrivelse der ikke tager udgangspunkt i det problematiserende og fremstiller den hjemløse som marginaliseret, men i stedet viser et billede med referencer til den hverdag de lever i.

 

Masteropgaven kan hentes her 

 


 

Evaluering af:

Forsøg med distribuering af Naloxon til stofafhængige til forebyggelse af opioid-overdosisdødsfald

I årene 2010 – 2011 gennemførte Københavns Kommune via SundhedsTeam og Sundhedsrummet på Vesterbro et samarbejde med BrugerForeningen for at teste muligheden for at uddanne et korps af stofbrugere i overdosisforebyggelse ved hjælp af det morfinblokerende stof naloxon.

 

Pilotprojektet var en test på, hvordan et systematisk tilbud om uddannelse i genoplivning og overdosisforebyggelse kunne foregå og samtidig fungere som en lokal erfaringsopsamling.

 

Fra 2013 - 2015 er der bevilget yderligere udbredelse af overdosisforebyggelse i Københavns, Århus, Odense Kommuner samt KABS i Gentofte. Projektet er opstartet i marts 2013 og de første trænere i overdosisforebyggelse uddannes i foråret 2013.

 

Rapporten kan hentes her

 


 

Optimering af behandlingen af hjemløse med tuberkulose

 

Sygeplejerske i SundhedsTeam, Bodil Stavad har som del af sin sundhedsfaglige diplomuddannelse - "koordinering af patientforløb for borgere med kroniske lidelser" - lavet rapporten hvor hun ser på muligheder for forbedring af samarbejdet mellem SundhedsTeam og Lungemedicinsk afdeling, Gentofte Hospital

 

Rapporten kan hentes her 

 


 

Evalueringsrapport for Sundhedsprojektet mfl.

 

Rapporten er en evaluering og beskrivelse af den indsats, der blev sat i værk i 2001 med det formål at forbedre indsatsen for de mest marginaliserede og udstødte stofmisbrugere i Københavns Kommune, de såkaldt ”hårdest belastede misbrugere”. Rapporten dannede grundlag for oprettelsen af SundhedsTeam og Sundhedsrum samt flere andre satspuljeprojekter ud over landet.

 

Rapporten er forfattet af Janne Schacke og Henrik Thiesen i 2004 og kan hentes her

 


Årsrapporter

 

SundhedsTeam har i sine første år udgivet en rapport over det foregående års aktiviteter samt teoretiske overvejelser over sundhedsarbejdet overfor hjemløse mennesker.

 

På grund af det generelle arbejdspres har det ikke været muligt at gennemføre den detaljerede afrapportering i de senere år men data offentliggøres som led i afrapportering til Københavns Kommune, i videnskabelige artikler og foredrag.


 

 

 

Årsrapport for 2005

- hentes her.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Årsrapport for 2006

- hentes her.

 

 

 

 

 

 


 

Årsrapport for 2007 indeholder en gennemgang af patienter for årene 2006-2007 samt kapitler om den teoretiske og praktisk-kliniske baggrund for SundhedsTeams arbejde.

Læs mere her.

 

 

 

 


 

 

 

Halvårs-datasamling med kommentarer, for første halvår 2008.

- Kan hentes her

 

 

 

 

 

 


 

 

Årsrapport for 2008

Kontakt
Kontakt SundhedsTeam
Hvor går jeg hen?
Se hvor du kan gå hen og få varmen, et måltid mad og en seng at sove i
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Læs om hvad SundhedsTeam kan gøre for dig
Nyheder fra nær og fjern
Læs her
Møder og konferencer
Læs om møder i ind- og udland