Hvad kan vi hjælpe dig med?

- Er du bange for at du fejler noget
Vi kan hjælpe dig med at blive undersøgt af en læge og

hjælpe dig med at få lavet de undersøgelser som skal til, for at finde ud af om du fejler noget

 

- Har du et misbrug som du gerne vil holde pause fra  eller stoppe helt med
Vi kan hjælpe dig med behandling af dine abstinenser, og kan hjælpe dig med at få kontakt til misbrugsbehandlingssystemet.
 
- Vi tager blodprøver
Vi tager blodprøver når vi møder dig på gaden eller på værestedet, dem sender vi så til et laboratorium og bruger svarene til at give en bedre behandling du får altid svar på blodprøverne når vi mødes næste gang.

 

- Vi henviser til diverse undersøgelser
Vi har mulighed for at henvise dig til de samme undersøgelser som en praktiserende læge, vi kan også indlægge patienter på hospitalet hvis det er relevant.

 

- Vi følger op på indlæggelser og hjælper med videre medicinering
Har du brug for hjælp til at finde ud af hvordan du styre medicinen på gaden kan vi lave en aftale om hvordan vi hjælper dig.

 

- Vi behandler lidelser der ikke kræver indlæggelse.
Hvis du fejler noget der ikke kræver indlæggelse kan vi hjælpe dig med en lægelig vurdering på gaden og blive sat i behandling med det samme.

 

- Vi hjælper ved en planlagt indlæggelse.
Hvis du skal indlægges og er bekymret for at få abstinenser eller har andre bekymringer i forbindelse med en indlæggelse støtter vi dig gerne.

 

- Vi fungerer som bindeled mellem sundhedssystemet og dig
Hvis ikke du har en fast adresse er det svært at komme i kontakt med dig og derfor kan vi bruges som kontaktled mellem dig og hospitalet.

 

- Vi rådgiver i forbindelse med sygdom

og hvordan man beskytter sig mod at blive syg.

 

Morgen ved Islands Brygge

Hvad kan vi desværre ikke hjælpe dig med?

- Vi har ikke nemmere adgang til hospitaler og herberger end andre.
Desværre har vi ikke mulighed for at hjælpe dig hurtigere ind på herberger, i behandling eller hospital.

 

Men vi vil gerne hjælpe med at kontakte de steder hvor vi har erfaring for at man kan få en plads og hjælpe med at snakke med de personer der kan tage stilling til hvad der er muligt.