SundhedsTeam > Artikler & foredrag

Artikler & foredrag

Opdateret 17. august 2011

 

 

 

 

SundhedsTeam er beskrevet ved opstarten i 2005 i en artikel i ugeavisen Dagens Medicin.

 

Artiklen Stuegang på stenbroen

findes her.

 

 

 


 

Sundhedsteam er beskrevet i bladet Danske Kommuner i artiklen

 

"Rullende lægepraksis til hjemløse".

 

Artiklen kan hentes her - hvis man har abonnement.

 

Kopi kan fremsendes ved henvendelse.

 

 

 


 

SundhedsTeams samarbejde med en af de store aktører på hjemløseområdet i København er beskrevet i Missionen blandt hjemløses tidsskrift

 

"Hjemløs"

 

Læs tidsskriftsnummerets side 10-11 her

 

Abonner gratis på tidsskriftet her

 


 

 

SundhedsTeam er beskrevet i første nummer af ENWH newsletter.

 

Health‐Team, City of Copenhagen: Joining up outreach social and medical care

 

ENWH er et nydannet netværk af sundhedspersoner i Europa som arbejder indenfor hjemløshedsområdet.

 

Første nyhedsbrev kan hentes her.

 


 

 

SundhedsTeam er udvalgt som eksempel på 

 

"God Social Praksis"

 

af Servicestyrelsen.

 

Link til siden er her.

 


 

Henrik Thiesen har medvirket som forfatter til antologien:

On the Margins: Nordic Alcohol and Drug Treatment 1885-2007.

 

Antologien presenterer den nordiske misbrugsbehandlings historie fra forskellige synsvinkler og set fra forskellige videnskabsgrene: historie, socialt arbejde, kriminologi, medicin, sociologi og statskundskab.

 

Bogen undersøger centrale brydningspunkter, nye innovationer og forhindrede reformer, fra 1800-tallets kuranstalters behandling af bedre bemidlede alkoholmisbrugere til 1900-tallets tvangsbehandling og 2000-tallets norske injektionsrum.

 

Bogen er redigeret af Johan Edman og Kerstin Stenius og kan bestilles online her.

 


 

Data fra SundhedsTeam har dannet grundlag for en artikel, offentliggjort i tidsskriftet

 

"The American Journal on Addictions":

 

The CAGE as a Measure of Hazardous Drinking in the Homeless. 

 

Forfattere Morten Hesse og Henrik Thiesen

 

Artiklens abstract kan ses her og den fulde artikel kan fås ved henvendelse til SundhedsTeam

 


 

 

Henrik Thiesen har skrevet artiklen

 

"Harm reduction, focusing on severe alcohol misuse in Copenhagen"

 

i Nordisk alkohol- & narkotikatidskrift Nr. 3, 2007, side 280 - 288.

 

Tidsskriftet kan hentes her.

 

 

 


 

Interview med Henrik Thiesen om SundhedsTeams arbejdsmetoder i artiklen "Huslæge for hjemløse"

UDSAT nr. 13 maj 2008

Tema: Sundhed

Dette nummer af bladet UDSAT er et temanummer om sundhed for socialt udsatte grupper. 

 

Bladet kan downloades her

 

 


"Documentation and quality assessment in health-related outreach work in Copenhagen, DK - A potential model?"  Henrik Thiesen, ENHW Newsletter, Issue n°6, Summer 2008. 

En artikel om kvalitetssikring som en del af opsøgende sundhedsarbejde.

 

Findes i sjette udgave af The ENHW Newsletter, Summer 2008:

Læs mere og få adgang til alle udgaver her

 

Download ENHW Newsletter, Issue n°6, Summer 2008 her

 


 

Biological markers of problem drinking in homeless patients
af Henrik Thiesen & Morten Hesse
Addictive Behaviors, Volume 35, Issue 3, March 2010, 260-262

 

I søgen efter optimale biomarkører for excessiv alkoholindtagelse, har der været en mangel på sensitive mål. Mange patienter har tilsyneladende normale leverværdier på trods af et stort alkoholindtag. Dette studie har til formål at teste en ny kombineret indikator for alkohol indtagelse.

Et preview findes her

Hele artiklen kan fremsendes ved henvendelse til SundhedsTeam


 

Biomedical research in health outreach services: does it make sense?
Henrik Thiesen

Giver biologisk forskning i opsøgende arbejde mening?

En gennemgang af de to peer-reviewede artikler der er udgået fra SundhedsTeam i samarbejde med Morten Hesse, Center for Rusmiddelforskning.

 

Nyhedsbrevene udkommer 3-4 gange årligt. Find alle nyhedsbreve og tilmeld dig brevene her.

 

ENHW Newsletter, Issue n°12 - Spring 2010 kan hentes her

 Vi tager dem, de andre ikke vil have

Journalist Birgit Brunsteds interview med Henrik Thiesen i Ugeskrift for Læger 2010;172

(1):22

 

Vi er hele tiden bevidste om, at det er dobbeltdiagnoser, for ikke at sige trippeldiagnoser, vi har med at gøre, og så tager vi den derfra...

 

Begyndelsen af artiklen kan læses her

 

Ønsker du at læse hele artiklen så skriv til SundhedsTeam

 


 

Lægepraksis på gaden

En journalist har fulgt SundhedsTeams sygeplejerske Lene Tanderup i en dag.

 

Artiklen findes på side 22-23 i Socialforvaltningens personaleblad SOFbladet fra november 2009.

 

Bladet kan hentes her

 

 


 

Stærk faglighed på gadeplan

 

Interview med SundhedsTeams medarbejdere i bladet Omkreds H som udgives af Dansk Sygeplejeråd i Region Hovedstaden.

 

Artiklen findes side 20-21 i bladet som kan hentes her

 

Andre udgaver af bladet findes her

 

 


 

Sundhedsteam går bag om misbruget

 

Interview med Henrik Thiesen i et særnummer af Magasinet RUS, om dobbeltdiagnose 

 

Artiklen kan findes på side i bladet som kan hentes her

 

Andre publikationer fra Magasinet RUS kan hentes her

 


En praksis uden vægge

Bladet Hus Forbi´s journalist Morten Bruun og fotograf Jan Sommer har fulgt SundhedsTeam på opgaver gennem en hel dag og over hele byen.

 

Artiklen findes i Juninummeret 2010 af Hus Forbi som findes her

 


Optimering af behandlingen af hjemløse med tuberkulose

 

Sygeplejerske i SundhedsTeam, Bodil Stavad har som del af sin sundhedsfaglige diplomuddannelse - "koordinering af patientforløb for borgere med kroniske lidelser" - lavet rapporten hvor hun ser på muligheder for forbedring af samarbejdet mellem SundhedsTeam og Lungemedicinsk afdeling, Gentofte Hospital

 

Rapporten kan hentes her


Kontakt
Kontakt SundhedsTeam
Hvor går jeg hen?
Se hvor du kan gå hen og få varmen, et måltid mad og en seng at sove i
Hvad kan vi hjælpe dig med?
Læs om hvad SundhedsTeam kan gøre for dig
Nyheder fra nær og fjern
Læs her
Møder og konferencer
Læs om møder i ind- og udland